ZGŁOSZENIA

W tym miejscu możesz zapisać się do Grupy FRANCISZEK, która idzie w ramach Elbląskiej Pieszej Pielgrzymkowej na Jasną Górę.

Istnieje kilka wariantów pójścia wraz z nami.

Wybierz właściwy i kliknij na niego:

1. 28 lipca – 11 sierpnia 2018 roku – 15 dni pieszego pielgrzymowania. Start z Elbląga. 

2. 4-11 sierpnia 2018 roku – 7 dni pieszego pielgrzymowania. Start z Elbląga lub Gdańska

3. Jeden lub kilka dni pieszego pielgrzymowania wraz z naszą grupą

Osoby, które z różnych względów nie mogą wziąć udziału w pieszej pielgrzymce, a chcą duchowo łączyć się z nami zapraszamy do tworzenia Grupy Franciszek -Pielgrzymka Duchowa

Grupa Franciszek – Pielgrzymka Duchowa 

Istnieje możliwość dojazdu do pielgrzymki dla osób z innych grup Elbląskiej Pieszej Pielgrzymki zorganizowanym autokarem w sobotę 4 sierpnia 2018 roku z miejscowości Elbląg i Gdańsk do miejscowości Lubień Kujawski.

Zgłoszenia dla osób z innych grup Elbląskiej Pieszej Pielgrzymki – dojazd autokarem 4 sierpnia 2018