Grupa Franciszek – Pielgrzymka Duchowa

Grupa Franciszek – Pielgrzymka Duchowa jest dla pielgrzymki bardzo cenna. Gromadzi w swoich szeregach osoby, które z różnych względów nie mogą wziąć udziału w pieszej pielgrzymce, a chcą duchowo łączyć się z nami.

Uczestnicy tej grupy zobowiązują się do objęcia duchową opieką pielgrzymki w trakcie jej trwania. Dzięki tej modlitwie ci, którzy pielgrzymują pieszo są bezpieczni, sami również zapewniają o pamięci w codziennych modlitwach o grupie duchowej.

Ta opieka duchowa obejmuje włączenie się w miarę własnych możliwości w modlitewny program pielgrzymki: codzienna Eucharystia, modlitwa Koronką do Bożego Miłosierdzia (około godz. 15.00), modlitwa Różańcem.

W szczególny sposób zachęcamy do łączności duchowej podczas codziennych Apelów Jasnogórskich o godz. 21.00, czy to w naszych franciszkańskich parafiach (jeżeli są organizowane apele Jasnogórskie w łączności w pielgrzymką), czy to we własnych domach w gronie rodzinnym.

Każdy kto zapisze się do Grupy Franciszek – Pielgrzymka Duchowa poprzez poniższy formularz zgłoszeniowy otrzyma listownie znaczek pielgrzymkowy oraz materiały formacyjne na każdy dzień pielgrzymki, które pomogą mu duchowo łączyć się z grupą Franciszek, aby świadomie i owocnie włączyć się w wydarzenie wspólnego pielgrzymowania.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Pielgrzym Duchowy 2023

 

 

Zgłoszenia do tej grupy: do 19 lipca 2023 roku, ponieważ następnego dnia rano chcemy rozesłać listownie materiały formacyjne i znaczki.

Materiały formacyjne zawierają w sobie:

  • ramowy program apelu jasnogórskiego
  • informację o tym, którego dnia przez jakie miejscowości przechodzi pielgrzymka, ile kilometrów robi każdego dnia
  • krótkie konferencje na każdy dzień pielgrzymki
  • rozważania tajemnic różańcowych na każdy dzień pielgrzymki.

Poniżej podajemy numer konta bankowego (pielgrzymkowego), na które można złożyć dobrowolną ofiarę za rzeczy, które zostaną przysłane pocztą (koszt wydrukowania materiałów formacyjnych, znaczka pielgrzymkowego i przesyłka to razem 20 zł).

Nr konta: 91 1020 4681 0000 1602 0071 5714

Odbiorca: o. Damian Basarab

Adres: ul. Jedności Narodowej 68, 78-100 Kołobrzeg

Tytułem: Pielgrzym Duchowy 2023

 

Zachęcamy także do przesyłania swoich intencji, które zaniesiemy do naszej Matki.

PRZEŚLIJ SWOJĄ INTENCJĘ